Mi az a családfakutatás?

A családfakutatás, más néven genealógia a történelem segédtudománya: az emberek közötti leszármazással és rokonsági kapcsolatokkal foglalkozik.

Felmenőink száma generációnként duplázódik, vagyis mindenkinek 2 szülője, 4 nagyszülője, 8 dédszülője, 16 ükszülője, 32 szépszülője - és így tovább - van. Ők az egyenes ági őseink. Az oldalági családfa a felmenők testvéreit is ábrázolja. 

A családkutatás alapvető forrásai az anyakönyvek, melyekbe minden születést, házasságot és elhalálozást feljegyeztek, függetlenül attól, hogy valaki egyszerű földműves vagy nemes volt. 

Mit csinál a családfakutató? Miért szükséges a segítsége?

A családfakutatás egy rendkívül izgalmas, ám időigényes és emberpróbáló feladat. Izgalmas, amikor megtalálunk valakit, az alapadatai, legfontosabb életeseményei alapján összeáll előttünk a keresett személy élete: születése, házassága, szülővé válása, halálának körülményei. Időigényes, ha nem tudjuk ősünk születésének pontos helyét és/vagy időpontját, hol és mikor házasodott, fiatalon vagy idősen hunyt-e el, és vajon ott történt-e az elhalálozás, ahol élt. És bizony sokszor emberpróbáló, hiszen - az időn kívül - rengeteg türelem és elhivatottság kell például egy nagyközség vagy város esetében évi több száz bejegyzést átnézni, és a keresett személyre bukkanni. Laikusoknak további problémát szokott okozni annak megtalálása, hogy hol rögzítették a tanyák, aprófalvak, kisközségek lakosainak életeseményeit, mivel ez állandóan változott. 

Az anyakönyvek vezetését Magyarországon a veszprémi zsinat (1515) rendelte el, míg az egyetemes katolikus egyház csak a tridenti zsinaton (1563) követte példáját. A török idők viszontagságai közepette Pázmány Péter esztergomi érsek a nagyszombati zsinaton (1611) újabb rendelkezést hozott az anyakönyvezés bevezetéséről. Az anyakönyvek vezetése azonban ténylegesen a legtöbb településen csak a 18. század első felében kezdődött. Eleinte ezek vegyesen tartalmaztak bejegyzéseket keresztelésekről, házasságokról és temetésekről. Latinul és folyó szöveggel íródtak, és meglehetősen kevés információt őriztek meg. Gyakran csak a 19. század elején kezdték el használni a fejléceket, rubrikákba rendezni az adatokat, és külön kötetekbe feljegyezni az életeseményeket. Körülbelül az 1844-49-es években, valamint az 1870-es évektől találunk magyar nyelvű anyakönyveket. A felekezeti anyakönyvezést 1895. október 1-jén váltotta fel az állami anyakönyvezés.

A fent leírtak mellett a latin nyelvtudás, és a gyakran még a 20. századi anyakönyveknél is nehezen olvasható, cikornyás íráskép kiolvasása teszi szükségessé szakember bevonását a családfakutatás folyamatába. 

Miért engem válasszon?

 • Okleveles történész végzettségem van, és 2015-2023 között levéltárosként dolgoztam a Magyar Nemzeti Levéltárban.
 • 2016 óta töretlen lelkesedéssel kutatok, a munkám egyben a hobbim is, számomra minden család története egyaránt fontos.
 • Ismerem a családfakutatás módszertanát.
 • Folyamatosan fejlesztem magam: nyomon követem a témához kapcsolódó szakirodalmat, szakcikkeket, előadásokat hallgatok.
 • Nálam a díjazás találati, ami azt jelenti, hogy Önnek annyit kell fizetnie, ahány anyakönyvi bejegyzést megtaláltam (kivétel ez alól az alapdíj).
 • A pontos dátumokat anyakönyvi bejegyzésekkel támasztom alá.
 • Változatos csomagajánlatokkal igyekszem a megrendelő igényeihez és pénztárcájához igazodni.
 • Megbízóim pozitív visszajelzései igazolnak.
 • Bizalmasan kezelem az Ön adatait, harmadik fél számára nem szolgáltatom ki.
 • A kutatás végeztével nemcsak a családfáját kapja meg digitális formában, hanem az anyakönyvi bejegyzéseket, egy csv (Excel) fájlt és egy html fájlt is. Mindezt egy, csak Önnel megosztott linken találja meg. Így minden adat könnyen kereshető és áttekinthető lesz az Ön számára.
 • Érdekességeket osztok meg a családfakutatásról, és az őseink életét meghatározó eseményekről. Olvassa el blogbejegyzéseimet, kövessen Facebookon és Instagramon!